1xbet

Halk ve Davranış Değişikliği İçin Bağlantı

  • Post author:
  • Post category:Genel
  • Post comments:0 Yorum

Bu tür etkileşimli süreçlerin çok sayıda biçimi, gruplar ve topluluklarla birlikte kullanılır. İşte farklı sosyal ve davranışsal değişim iletişimi türlerine birkaç örnek. Davranış-Değişim-İletişim, Gelişime Yönelik İletişim ve Halkla İlişkiler gibi bu konuşmanın birkaç türü vardır. Bu sohbetin sosyal değişim ve davranış hedefi, belirli bir veya grup insanın davranışlarını etkilemektir. Sosyal ve davranışsal uyum ile ilgili iletişim, davranışları etkilemek için bireylerle etkileşime giren bir iletişim şeklidir.

1xbet

Ordre teorisi: Sosyal değişimin büyük ölçüde kontrol edilemez olduğunu hesaba katar. Oluşturun, bir grubun takım liderleri belirli bir grubun davranışını aktif olarak teşvik ederse, bunu uygulama olasılığı daha yüksektir. Sosyal değişimin tek bir kaynağı olmasa da, çeşitli faktörler bireyin seçimini kolayca etkileyebilir. Ek olarak, bir kültürün değerleri ve dini, bir kişinin seçilen davranışı gerçekleştirme kapasitesini etkileyebilir. Bir diğer önemli konu da bilgi ve desteğe erişilebilirliktir. Bir kişinin kendi çevresi davranışlarını kolayca etkileyebilir.

Direnç üzerine okuma, bir kişinin aldığı sosyal desteğin miktarının, onu sağlayan grup müşterilerinin türüne bağlı olabileceğini gösterir. Spesifik dayanıklılık üzerine yapılan araştırmalar, bir kişinin DSC kavramının, kişinin bir durumdan kurtulmak için izlediği yolla bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Yukarıdaki faktörlerle birlikte, sosyal destekte bireysel farklılıkları dikkate almak çok önemlidir. Bu, kademeli olarak değişen modern bir kültürde, bir grubun yalnızca %30'unun başarılı bir şekilde davranış değiştirmek için gereken sosyal desteği verebileceği anlamına gelir.

Bir cevap yazın